Code-P West BV

Rechtstreeks naar inhoud gaan

Navigatie

Ontwikkeling

koppelstuk_designCode-P West helpt de klant mee een productidee op een productierijp niveau te brengen. De productidee├źn kunnen in verschillende fasen verkeren en vragen daarom om verschillende benaderingen.
Dikwijls wordt er binnen Code-P West vanaf een schets een product ontwikkeld. Hierbij gaat Code-P West indien nodig de samenwerking aan met mechatronische ontwikkelbureaus als 'Techmasters B.V.', verscheidene ontwerpbureaus en kennisinstituten als TNO, ECN, Hogescholen en Universiteiten.
Code-P West plaatst zich hiermee centraal in het ontwikkelproces en kan met oog op een seriematige productie tot een goed produceerbaar product komen.